Arteixo Románico

Igrexa de Santa María de Loureda

Igrexa de Santa María de Loureda

Orixinariamente pertencía ao románico pero sufriu unha transformación mediante a cal se aprecia o estilo neoclásico na fachada con forma triangular en parte.

Orixinariamente pertencía ao románico pero sufriu unha transformación mediante a cal se aprecia o estilo neoclásico na fachada con forma triangular en parte. Só a ábsida é románica, abovedada en granito con dous arcos apuntados.

Sobre o arco triunfal e no testeiro da nave penetra a luz por un orixinal rosetón. No interior conserva un maxestoso retablo no altar maior obra de Xosé Ferreiro e do pintor Landeira (s.XVIII).