Centros Educativos de Arteixo

Centros Educativos do Concello de Arteixo

IES de Pastoriza

IES de Pastoriza

Instituto de Educación Secundaria de Pastoriza

Instituto de educación secundaria (de 1º a 4º da ESO). Actividades complementarias e extraescolares, biblioteca, cafetería, club de lectura, filmoteca e transporte escolar. Aulas de informática, debuxo, música e tecnoloxía. Salón de actos e pista polideportiva.