Centros Educativos de Arteixo

Centros Educativos do Concello de Arteixo

IES Manuel Murguía

IES Manuel Murguía

Instituto de Educación Secundaria Manuel Murguía

Instituto de educación secundaria. E.S.Ou. e bacharelato. O centro dispón de actividades complementarias e extraescolares, biblioteca, transporte escolar e cafetería. Aulas de informática, debuxo, música e tecnoloxía. Salón de actos e pavillón.