Mapa Arteixo Verde

ZEC  Costa da Morte

ZEC Costa da Morte

Espacio protexido, para a conservación dos hábitats naturais, da fauna e flora silvestres, co obxeto de salvagardar os espacios naturais  máis importantes de Eu

A rede Nature 2000 é unha rede ecolóxica europea en materia de conservación da biodiversidade, antes composta por lugares de importancia comunitaria LIC, que foron transformados en zonas de especial conservación ZEC

O máis salientábel do tramo arteixan son  a praia de Barrañán e a Fraga de Sisalde. 

Praia de Barrañán:

O seu alto valor ecolóxico, tanto pola sua representatividade como pola sua singularidade, ten que ser respetado e protexido polos usuarios do areal.  A praia ten unha lonxitude de 1200 m e o cordón dunar son 14,00 Ha.  Na parte máis occidental da praia desemboca o río Sisalde formando unha pequena ría.

Fraga Sisalde:

Posúe as características dunha “fraga” típica atlántica, onde proliferan carballos, castaños, loureiros, salgueiros e ameneiros. Na fauna destaca a lontra, na contorna do río, o esquío, moi habitual nas polas das árbores, e a escribenta das cananeiras, especie catalogada en “perigo de extinción”.  Tamén podemos ver muíños de auga na contorna do río, o que un día foi o desenrolo equilibrado do económico e do social no medio natural.