The heritage of Arteixo

Castro de Canzobre

Castro de Canzobre

Recinto de forma ovalada, moi alterado polas edificacións e labores de gandería nel levadas a cabo.

Recinto de forma ovalada, moi alterado polas edificacións e labores de gandería nel levadas a cabo.

Cunhas dimensións aproximadas de 130m x 95m, cando non ten árbores pódese apreciar o dobre parapeto e parte do foxo.