The heritage of Arteixo

Castro de Mirón

Castro de Mirón

Ten forma circular, e estaba rodeado dun dobre parapeto que cubría todos os sectores.

Ten forma circular, e estaba rodeado dun dobre parapeto que cubría todos os sectores.

Destruído en parte pola construción de dúas vivendas e polos movementos de terra para as labores agrícolas, hoxe en día só se conserva a metade: o parapeto  e o foxo excepto na zona arrasada polas construcións.