The heritage of Arteixo

Castro de Galán

Castro de Galán

Ten planta circular, e está moi alterado polos usos agrícolas.

Ten planta circular, e está moi alterado polos usos agrícolas.

Só conserva parte de dúas pequenas cornixas dun parapeto ao sur.