O patrimonio de Arteixo

Castro da Penouqueira

Castro da Penouqueira

No cumio do monte da Penouqueira, hoxe desaparecido pola construción dun depósito de auga e varias estradas.

No cumio do monte da Penouqueira, hoxe desaparecido pola construción dun depósito de auga e varias estradas.

Pénsase que tiña unha croa semicircular cunha terraza superior defendida por terrapléns de grande altura. Hoxe en día non temos estruturas visibles.