O patrimonio de Arteixo

Castro do Puntido

Castro do Puntido

Situado nunha punta a carón do Porto de Suevos, moi destruído.

Situado nunha punta a carón do Porto de Suevos, moi destruído.